“Wat zijn jouw sterke en zwakke punten?" Het is een tweeledige vraag die je in vrijwel elk sollicitatiegesprek mag verwachten. Sollicitanten vinden het vaak een lastige opdracht om hier een goed antwoord op te geven. Enerzijds schep je niet graag op over jezelf. Anderzijds geef je niet graag jouw minpunten prijs, hoewel het de normaalste zaak is dat iedereen er enkele heeft. Het kernkwadrantenmodel van Ofman kan jou helpen om het perfecte antwoord te formuleren door jouw zwakte om te buigen in een positief verhaal.

image

Het kunnen benoemen van jouw negatieve eigenschappen getuigt niet alleen van zelfkennis, maar komt ook evenwichtiger over dan enkel jouw positieve kenmerken te beklemtonen. Wees dus eerlijk in jouw antwoord, maar vertel ook meteen hoe je rekening houdt met deze minpunten en wat je er concreet aan doet.

Perfectionisme is met voorspong het cliché antwoord wanneer wordt gepeild naar iemands negatieve kenmerken. Men antwoordt dit omdat perfectionisme ook een positieve kant heeft, want oog voor detail is goed. Volgens de Nederlandse managementcoach Daniel Ofman kan je voor elke positieve persoonlijkheidseigenschap een negatief uiterste vinden wanneer je het doortrekt in het extreme. Zijn kernkwadrantenmodel kan jou helpen om jouw zwakte om te buigen in een positief verhaal.


Het kernkwadrantenmodel

Kernkwaliteit
Iedere persoon heeft een aantal uitgesproken sterktes. Deze kwaliteiten zijn veelal aangeboren en typeren de persoon. Kom jouw kernkwaliteiten te weten door jezelf volgende vragen te stellen: “Wat waarderen anderen in mij? Waar ben ik zelf heel goed in?"

Valkuil
Als een kernkwaliteit te sterk aanwezig is, kan dit een valkuil worden. De valkuil is het negatieve uiterste van de kernkwaliteit. Valkuilen ontdek je door deze vraag: “Wat verwijten anderen mij soms?"

Uitdaging
De uitdaging is de positieve tegenpool van de valkuil. Het is iets waar je bewust op moet letten en aan moet werken. Hier kan je de vraag stellen: “Welke kwaliteit mis ik in mijzelf of doe ik te weinig?"

Allergie
De allergie is het extreme uiterste van de uitdaging. Het is een eigenschap waar jij je aan ergert bij anderen. Samenwerken met een persoon die deze eigenschap heeft verloopt veelal stroef. Dit is tevens de negatieve tegenpool van jouw kernkwaliteit. Om jouw allergieën te ontdekken stel je volgende vragen: “Aan welke gedragingen van anderen heb ik een hekel? Welk gedrag zou je bij jezelf verafschuwen?"

image


Maak van jouw minpunt jouw sterkte

Wanneer men nu in een sollicitatiegesprek naar jouw negatieve eigenschappen vraagt, kan je dus starten vanuit jouw kernkwaliteiten en die in het extreme doortrekken (kernkwaliteit → valkuil) of je kan iets negatiefs ombuigen in iets positiefs. Voeg meteen toe hoe je er rekening mee houdt en wat je er aan doet (valkuil → uitdaging).

Een voorbeeld uit het sollicitatiegesprek van Elke:

Ik ben van nature tamelijk besluitvaardig (kernkwaliteit). Ik weeg makkelijk de voor- en nadelen van de verschillende opties af en twijfel niet te lang. Hierdoor zal ik bij een groepswerk of in een vergadering vaak degene zijn die knopen doorhakt. Ik heb in het verleden gemerkt dat dit voor sommigen als opdringerig kan overkomen (valkuil). Ik probeer er daarom bewust op te letten om iets geduldiger te zijn en voldoende ruimte te laten, zodat iedereen de kans heeft zijn mening uit te spreken (uitdaging).

Wanneer Elke ook de vraag zou krijgen met welk type personen ze liever niet samenwerkt, zou ze kunnen antwoorden dat ze het moeilijker heeft met personen die een te passieve houding aannemen en die steeds besluiteloos zijn (allergie).

image

In haar antwoord heeft Elke dus meteen haar minpunt omgebogen in een positief verhaal door het te koppelen aan een kernkwaliteit en aan een concrete, oplossingsgerichte aanpak. Dit kan je in principe doen met elke persoonlijkheidseigenschap.

Zo kan kwaliteitsgerichtheid overgaan in perfectionisme met de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen kwaliteit en tijdsbesteding.
Een gestructureerde aanpak kan resulteren in te weinig flexibiliteit met de uitdaging om ook open te staan voor alternatieve oplossingen en nieuwe ideeën.
Ben je een rustig persoon die zich niet snel zorgen maakt, maar schiet je daarom steeds laat in actie, dan kan het helpen om jezelf deadlines op te leggen.
Enzovoort...

Slaag jij er in om voor jezelf één of meerdere kernkwadranten in te vullen? Help ook anderen vooruit door jouw kernkwadrant als comment (rechtsboven) bij dit artikel te plaatsen!