Heb jij het moeilijk met het vinden van een job die helemaal aansluit bij jouw profiel? Hecht jij naast de functie ook veel belang aan de waarden en cultuur van het bedrijf? Ben Vanparys ondervond hetzelfde probleem. Met de ontwikkeling van Tailors wil hij hieraan een oplossing bieden. Na zijn overtuigende pitch op de Cowork-out in Antwerpen, nodigde Young Prozzz hem graag uit voor een interview.

image

Kan je kort omschrijven wat Tailors precies is?

Tailors is een tool om de brug te maken tussen de academische wereld en de bedrijfswereld. Het idee ontstond uit eigen een frustratie. Ik heb zelf ondervonden dat het niet gemakkelijk is om een bedrijf te vinden dat bij je profiel aansluit. De bedoeling van Tailors is enerzijds om een overzicht te geven van de mogelijke jobs en deze op een gestructureerde manier tot bij de studenten te brengen. Anderzijds brengt Tailors de bedrijfscultuur in kaart en analyseert het welk bedrijf met jouw profiel matcht.

Komt bedrijfscultuur dan helemaal niet aan bod op de bestaande vacaturesites?

Bij de meeste jobsites kan je een selectie maken op objectieve factoren zoals bijvoorbeeld regio, grootte en dergelijke, maar nooit op de bedrijfscultuur. Ik miste altijd een bepaald matchingpercentage. Ik zocht een antwoord op de vraag 'hoe goed pas ik bij dat bedrijf?'. Om die vraag te beantwoorden is het kennen van de waarden en cultuur van het bedrijf cruciaal.

Ik heb wel contact gehad met een aantal personen die iets gelijkaardigs hebben proberen te ontwikkelen, maar ook hun tool resulteerde niet in een matchingscore. Mijn bedoeling is om jou op basis van je eigen profiel updates te geven met verschillende jobs en bedrijven die goed bij jou aansluiten.


Hoe maak je het mogelijk dat een bedrijf zijn cultuur beschrijft op het platform?

Het bedrijf vult de bedrijfscultuur in via een wetenschappelijk onderbouwde tool. Daarvoor zat ik samen met verschillende professoren. Door middel van algoritmes kan er gematcht worden. De term bedrijfscultuur blijft natuurlijk wel subjectief. Daarom zullen ook de medewerkers van het bedrijf de mogelijkheid krijgen om op de website feedback te geven en hun eigen ervaringen mee te delen.

In welk stadium zit je met de ontwikkeling van Tailors?

Momenteel ben ik 4 maanden bezig met het project. Mijn werkgever Velocitas heeft me gesteund bij de ontwikkeling van het idee, want zij geloven in het concept. Nu zitten we in de fase waarbij we moeten beslissen hoe we het platform gaan uitbouwen. Ik heb hiervoor samen gezeten met heel wat mensen uit de sector. Er werden een honderdtal bedrijven gecontacteerd, waarvan een aantal reeds interesse toonde om zich verder te engageren.

Daarnaast zijn er gesprekken met een mogelijke partner aan de gang. Deze partner heeft een gelijkaardige matchingformule opgebouwd, waarbij de toevoeging van de factor bedrijfscultuur een meerwaarde zou zijn. Hoe we verder zullen ontwikkelen hangt dus gedeeltelijk af van de beslissing of het partnership doorgaat of niet.

Welke tips zou jij geven aan pas afgestudeerden die nu op zoek gaan naar een job?

Laat zaken zoals verloning en prestige niet de belangrijkste redenen zijn in jouw zoektocht. Kies in de eerste plaats voor een bedrijf dat aansluit bij jouw waarden en waarbij je achter de bedrijfsvisie staat.

Spreek tijdens de zoektocht zeker jouw netwerk aan om meer informatie te verkrijgen over bedrijven. Het beste advies krijg je van mensen die reeds bij het bedrijf werken.

Netwerken is daarom de boodschap!