Ben je tevreden met je job maar ontbreekt er net dat neusje van de zalm? Die ene extra uitdaging? Of een kans om (nog meer) te tonen waar je echt goed in bent? Hoe dan ook, job crafting kan een boost in jouw carrière geven! Dit artikel biedt je daarom een overzicht van de do's en don'ts van job crafting. Let the career boostcamp begin!

Eerst een woordje uitleg … Wat is Job Crafting?

Job crafting biedt je de unieke gelegenheid jouw huidige functie beter te laten aansluiten bij jouw persoonlijkheid, interesses, capaciteiten en talenten. Bij job crafting gaat het om het zelf aanbrengen van aanpassingen op het werk. Op die manier wordt uitdagend en betekenisvol werk bevorderd. Je job wordt niet alleen leuker maar ook interessanter. In essentie laat job crafting je dus toe een functie te bereiken die beter bij je past.

Nog niet overtuigd? Job crafting brengt nog enkele voordelen met zich mee. Zo kan je via job crafting meer verantwoordelijkheid krijgen over het eigen werk. Bovendien worden je sterke kanten meer benadrukt en ingezet. Dit zal leiden tot een toename in jouw zelfvertrouwen, motivatie en productiviteit. Op die manier kan job crafting gehanteerd worden als tool voor personal branding. Indien succesvol toegepast, zal het immers positieve gevolgen hebben voor jouw imago binnen het bedrijf en zelfs daarbuiten.

Job crafting kan op 4 manieren:

  • In eerste instantie heb je taakgerelateerde crafting. Hier gaat het om de aanpassing van het bereik en de aard van je takenpakket. Zo kan je nieuwe taken toevoegen aan jouw functie of de inhoud van bestaande taken aanpassen.
  • Ten tweede kan je procesmatig aanpassingen aanbrengen aan de eigen functie. Zo kan je nieuwe en efficiëntere manieren bedenken om de huidige taken tot een goed einde te brengen.
  • Of een volledig nieuw project op poten zetten, waarom niet?!
  • Ten laatste kan job crafting ook betrekking hebben tot relaties op het werk. Een concreet voorbeeld hiervan is collectieve job crafting. Hier gaat het om het vormen van nieuwe teams en het hervormen of zelfs afbreken van bestaande teams.

Ik hoor je al denken: 'job crafting is niet mogelijk in mijn functie'. Afhankelijk van een aantal contextuele factoren zal dit uiteraard al makkelijker gaan in de ene dan de andere job. Toch is job crafting voor iedereen in bepaalde mate mogelijk! Een eventuele barrière voor job crafting is bijvoorbeeld de mate van autonomie. Zit je in een job met weinig autonomie, niet getreurd! Job crafting kan immers ook gaan over heel kleine aanpassingen die je job aangenamer maken. Indien deze kleine aanpassingen succesvol zijn geweest, kan je die voorleggen aan jouw leidinggevende. Wat op zijn beurt kan leiden tot meer vrijheid en ruimte voor aanpassingen in de toekomst.

De do's en don'ts van job crafting

1.Ken jouw kerncompetenties en focus op het uitblinken hierin

De eerste stap bestaat uit het kennen van je talenten. Neem tijd om na te denken over hoe je jouw kerncompetenties en talenten efficiënter kunt inzetten in de werkcontext. Hoe accurater, hoe beter het resultaat zal zijn. Hierbij kan het helpen om te denken aan momenten waar je het gelukkigst en fierst was op jouw prestaties. Ook kan het van pas komen een 'energiedagboek' bij te houden. Hierin ga je na wat jouw 'energieslurpers' zijn op de werkvloer en op welke momenten de tijd vliegt.

2.Betrek ook anderen

Bij het in kaart brengen van jouw talenten, kan je steun vragen aan vrienden en collega's. Vraag aan hen wat zij jouw belangrijkste kwaliteiten vinden en waar jij in uitblinkt. 'Wat is hetgeen waar ze naar opkijken?'. Laat de complimentjes maar rollen! Hun ideeën kunnen jouw bestaande opvattingen bevestigen of net een totaal nieuwe visie geven waar je nog nooit bij stil hebt gestaan.

Het kan je ook helpen om eens te brainstormen met mensen binnen je netwerk over je mogelijkheden van job crafting. Speel met ideeën en transformeer de werkplaats gerust in een laboratorium. Alles kan zolang je maar rekening houdt met het bedrijfsbelang en de klanten en collega's niet benadeelt.

3.Houd het praktisch en haalbaar

Het ontwikkelen van een 'craftingplan' waarbij je gaat denken in termen van stappen zal je helpen om het realistisch te houden. Bij het ontwikkelen van een 'craftingplan' is het belangrijk om concreet na te gaan hoe je elke stap wenst te realiseren. Daarbovenop is het voordelig om bij elke stap het SMART-principe in het achterhoofd te houden. Formuleer jouw doelstellingen Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden.

Het kan eveneens goed zijn voor je zelfvertrouwen om achteraf een reflectie of evaluatie van het proces te doen. Op die manier kan je jouw progressie zien en eventuele aanpassingen doorvoeren die je een stap dichter brengen bij jouw ideale job.

4.Wees ondernemer van je eigen talent

Pak het heft in eigen handen! Wil je een nieuw project opstarten? Of een bestaande activiteit op een andere manier uitvoeren? Dan zal je moeten denken en handelen als een entrepreneur. Het is immers belangrijk jouw werkgever te overtuigen van het belang van het proces.

Wacht niet per se op toestemming van jouw leidinggevende. In job crafting neem jij het initiatief! Werk je craftingplan uit en doe gerust al een eerste praktijktest. Na het boeken van de eerste succesvolle resultaten zal het des te gemakkelijk zijn om jouw leidinggevende te overtuigen.

Conclusie:

Job crafting brengt zowel voordelen mee voor jou als jouw werkgever. Doordat je talenten meer benut worden krijgt jouw zelfvertrouwen een duwtje in de rug. Bovendien zal je jouw talenten kunnen ontplooien wat jouw persoonlijke ontwikkeling ten goede komt.

Jouw werkgever zal er ook de vruchten van plukken. Ten eerste zal jouw productiviteit op de werkvloer toenemen. Ook zal je meer betrokkenheid vertonen ten opzichte van de organisatie. Je zal meer in de verf komen te staan wat op zijn beurt zal leiden tot nieuwe kansen en een boost in jouw carrière.

Wie droomt er nu niet van om elke dag met een glimlach te verschijnen op de werkvloer? Neem de touwtjes in eigen handen met job crafting!