De eerste editie van Pitch & Pizza, een organisatie van Young Prozzz en iMinds, was meteen een succes met ruim 120 deelnemers en 6 jonge ondernemers die hun business idee konden pitchen voor een professionele jury. Onder hen ook Arne Smolders, doctoraatstudent aan UGent, die er Academic Labs voorstelde, een online platform om samenwerking tussen onderzoeksgroepen, universiteiten en de bedrijfswereld te stroomlijnen. Academic Labs werd gekozen tot beste idee van de avond door de professionele jury én door het publiek. Dat verdient een diepgaander interview met de bezieler zelf.

image


"Academic Labs sloopt virtueel de muren
tussen de verschillende labo's."


Kun je kort beschrijven wat Academic Labs precies is?

Academic Labs is een online platform om onderzoekssamenwerking tussen academici onderling en met bedrijven te vergemakkelijken, met als doel onderzoek en innovatie te versnellen. Het grote probleem is dat er in de wereld nog veel kennis verscholen en gesloten zit achter de muren van onderzoekslabo's. Iedere onderzoeksgroep heeft haar eigen expertise en apparatuur, maar vaak heeft men ook nood aan bijkomende apparatuur en kennis voor bepaalde onderzoeksvragen. Academic Labs sloopt virtueel de muren tussen de verschillende labo's.

Bestaan er op de internationale markt dan geen gelijkaardige platformen rond wetenschappelijk onderzoek?

Op dit moment is het zo dat je academici vooral zoekt via publicaties die ze hebben geschreven, maar omdat zo'n onderzoek drie à vier jaar loopt, is die informatie vaak niet up-to-date. Er bestaan ook verschillende research networks, maar die netwerken bestaan uit profielen van individuen. Je kan dus wel via het netwerk contact opnemen met één persoon, maar je weet dan nog niet veel over de mogelijkheden die de persoon jou kan bieden. In de academische wereld is het logischer om te kijken naar het onderzoeksteam in zijn geheel, inclusief de apparatuur en expertise. Dat is precies waarin Academic Labs verder gaat dan de huidige research networks. Op het platform krijgen de onderzoeksgroepen een profiel met vermelding van hun expertise, de projecten waarmee ze op dat moment bezig zijn en de apparatuur waarover ze beschikken. Via het platform kan men enerzijds aangeven wat men zoekt en anderzijds welke middelen men zelf voor handen heeft en ten dienste wil stellen van andere onderzoeksgroepen.

Hoe verwacht je de nodige financiering voor het platform te krijgen?

Die gaan we zoeken in de bedrijfswereld. Bedrijven en ngo's zoeken continu naar vernieuwing en innovatie. Als ze dat niet doen is de kans groot dat ze niet zullen overleven. Hun prioriteiten daarbij zijn toptalent rekruteren –en behouden– en nieuwe kennis en inzichten genereren. Voor dit laatste werken ze onder meer samen met universiteiten. Op dit moment gebeurt dat voornamelijk via persoonlijke contacten in de academische wereld, maar op die manier vinden bedrijven vaak niet de meest optimale partner. Academic Labs vergemakkelijkt de zoektocht van bedrijven naar de meeste geschikte academische partner door het netwerk toegankelijker te maken.

"97% van de jonge onderzoekers gaat uiteindelijk
naar de privé, maar vindt daar moeilijk zijn weg"

Ook omgekeerd zijn er heel wat voordelen. Zo kunnen academici die klaar zijn met hun doctoraat op het platform zoeken naar bedrijven die vacatures hebben voor onderzoekers. 97% van de jonge onderzoekers gaat uiteindelijk naar de privésector, maar vindt daar moeilijk zijn weg. Op korte termijn willen wij via Academic Labs bedrijfsstages voor universiteits- of hogeschoolstudenten aanbieden, om van daaruit verder te groeien naar een volwaardig rekruteringsplatform.

Wanneer hoop je AcademicLabs up and running te hebben?

Het is onze bedoeling om Academic Labs eerst helemaal op punt te stellen binnen onze landsgrenzen, tegen eind volgend jaar. België is daarvoor de perfecte testcase: we kennen de verschillende partijen en kunnen zo ons netwerk verder opbouwen. Er zijn ook al contacten met buitenlandse studenten die aan onze faculteit studeerden. Velen van hen zijn bereid om in hun land als lokale ambassadeurs op te treden voor het project.

Hoe heb je jouw team samengesteld? Waren dat collega's die op dezelfde problemen stuitten?

In oktober 2013 kwam ik met het idee en heb ik verschillende personen gevraagd naar hun mening en feedback om het idee en mijn verwachtingen bij te schaven. Daarna ging ik op zoek naar een technische co-founder, omdat ik zelf niet de technische vaardigheden heb om een dergelijk platform te ontwikkeling. Dat was geen gemakkelijke zoektocht. Via de ondernemingsplanwedstrijd Battle of Talents heb ik uiteindelijk Jonas Anseeuw gevonden, een doctoraatsstudent in informatica die volledig in dit verhaal gelooft en mijn visie deelt. Ons team is ondertussen ook verder versterkt met twee andere doctorandi, Bart Bruneel en Samuel Bosch.

Welke partners zoek je momenteel nog?

Op dit moment richten we ons vooral op customer development bij bedrijven. Dat wil zeggen dat we op zoek gaan naar wat hun exacte pijnpunten zijn, zodat we hen de best mogelijke oplossing kunnen aanbieden. We zoeken personen binnen bedrijven die inzicht hebben in het proces van rekrutering en die weten hoe de relaties met onderzoekers op dit moment werken, wat de pijnpunten zijn en hoe ze die verbeterd willen zien.

We zoeken ook contact met bedrijven om hun problemen en behoeftes op vlak van stages volledig te begrijpen, zodat we hun probleem optimaal kunnen oplossen.

Als laatste zoeken we sponsorende bedrijven die ons financieel willen steunen in ons idee. We denken dan in de eerste plaats aan grotere bedrijven of non-profitorganisaties die aan branding willen doen, een betere toegang zoeken tot academici en die willen meehelpen onderzoek en innovatie wereldwijd te versnellen om zo sneller tot oplossingen te komen voor de grote maatschappelijke en ecologische problemen op onze planeet.

Wat heeft Pitch & Pizza en de feedback van de jury jou bijgebracht? Zijn er concrete resultaten of partnerships uit voortgekomen?

Ik was heel blij met de positieve reacties van de jury, met toch wel klinkende namen. Die extra bevestiging dat ik in de goeie richting zit met mijn idee, gaf me weer een boost. Ook uit het publiek spraken mensen mij achteraf aan en stelden mij personen en organisaties voor die ik kon contacteren. Op het event zelf heb ik reeds iemand ontmoet met 30 jaar ervaring in de bedrijfswereld die geïnteresseerd is om eventueel mee te werken aan onze start-up. Wij hebben de ervaring op academisch vlak, hij op professioneel vlak, dus dat zou een goede match kunnen zijn.

"Doe mee aan wedstrijden. Het verplicht je om concrete
zaken op papier te zetten, zoals een businessplan."

Welke tip wil jij geven aan jonge ondernemers die nu met een business idee zitten?

  1. Praat over jouw idee met vrienden, collega's, familie, mentors, willekeurige mensen die je ergens tegenkomt... Zo krijg je feedback en kan je het idee bijschaven.
  2. Probeer te vertrekken vanuit een persoonlijk pijnpunt. Dit geeft je extra motivatie om tot een oplossing te komen.
  3. Doe research rond jouw idee. Lees artikels, blogs, volg eventueel een cursus over een gerelateerd onderwerp. Dit geeft je een bredere kijk op de zaak en kan alleen maar helpen om het idee te laten groeien en tijdig bij te sturen.
  4. Doe mee aan wedstrijden, zoals Pitch & Pizza en Battle of Talents. Op die manier krijg je advies van professionals en experten. Het verplicht je ook om na de research-fase concrete zaken op papier te zetten, zoals een businessplan.
  5. Netwerken is heel belangrijk. Alleen op die manier kom je in contact met mensen die jou vooruit kunnen helpen.
  6. Betrek jouw team van in het begin en neem hen mee in het volledige verhaal, zeker als zij zelf niet met het probleem worden geconfronteerd. Neem ze mee naar meetings en events. Zo kunnen zij na een tijdje als volwaardige vertegenwoordiger van het project optreden, mocht je er zelf een keertje niet bij kunnen zijn.


Ben jij klaar om jouw gouden ei te leggen?
Of wil je inspiratie opdoen en netwerken met andere ondernemingsgezinde jongeren?
Op 30 april organiseren Young Prozzz en iMinds de tweede Pitch & Pizza in Hasselt!